آبده‌های تاریخی در هرات به فراموشی سپرده شده است

آبده‌های تاریخی در هرات به فراموشی سپرده شده است

شماری از فعالان امور فرهنگی در ولایت هرات از عدم توجه به برخی از آبده‌های تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   فعالان مدنی در ولایت هرات می‌گویند که آبده‌های تاریخی در هرات همواره با بی توجهی حکومت روبرو بوده...