​آبده‌های تاریخی فراه به مرمت نیاز دارند

​آبده‌های تاریخی فراه به مرمت نیاز دارند

آبده‌های تاریخی ولایت فراه در سال های اخیر به دلیل بی‌توجهی در معرض تخریب قرار گرفته و به مرمت نیاز دارند.   فرید احمد ایوبی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ فراه می‌گوید که مشهورترین آبده‌های تاریخی این ولایت، قلعه...