۲۰ درصد از آبدات تاریخی هرات در معرض تخریب قرار دارد

۲۰ درصد از آبدات تاریخی هرات در معرض تخریب قرار دارد

۲۰ درصد از آبده های تاریخی ولایت هرات در معرض نابودی قرار دارد. گفته میشود هم اکنون حدود ۸۵۰ آبده تاریخی در ولایت هرات وجود دارد که از این میان حدود ۱۷۰ آبده باستانی به شمول مصلای هرات در معرض از بین رفتن قرار دارد. آریا...