شورای نروژ برای پناهجویان موسوم به NRC، در گزارشی گفته است : بررسی‌ها نشان می‌دهد از هر ده زن پناهنده، هشت تن‌شان سند هویت یا تذکره ندارند.
این شورا می‌افزاید : عدم دسترسی به سند هویت، مانع دسترسی زنان به تعلیم و تربیه، داشتن کار و خانه می‌شود.
“کیت اورورکه” رییس شورای نروژ برای پناهندگان در افغانستان در این گزارش گفته است: “نبود اسناد هویت فقر و‌ آسیب‌پذیری این زنان را بیشتر می‌سازد.”
شورای نروژ برای پناهجویان که از سال‌ها به این‌سو در افغانستان مصروف فعالیت‌های امدادی است، می‌گوید: به صورت کلی سی و هشت درصد زنان و نود درصد مردان در افغانستان از سند هویت یا تذکره برخوردارند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: