پربازدیدهای این دسته

آرشیو "گفت‌وگوی اختصاصی"

گفت‌وگوی اختصاصی (۹)

گفت‌وگوی اختصاصی (۹)

گفت‌وگوی اختصاصی با جنرال حسن شاه فروغ فرمانده عمومی پولیس زون ۶۰۶ انصار در ولایت هرات موضوع : بررسی پلان‌های آینده زون ۶۰۶ انصار در حوزه غرب افغانستان ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۸)

گفت‌وگوی اختصاصی (۸)

گفت‌وگوی اختصاصی با سمیع‌الدین رهین رییس سارنوالی استیناف ولایت هرات موضوع : بررسی کارکرد ادارۀ سارنوالی ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۷)

گفت‌وگوی اختصاصی (۷)

گفت‌وگوی اختصاصی با ناصر پشتون فرمانده عمومی قطعه خاص در هرات موضوع : بررسی کارکرد قطعه خاص در هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۶)

گفت‌وگوی اختصاصی (۶)

گفت‌وگوی اختصاصی با گل احمد عظیمی سناتور ولایت فراه در مجلس سنا موضوع : بررسی وضعیت امنیتی ولایت فراه ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۵)

گفت‌وگوی اختصاصی (۵)

گفت‌وگوی اختصاصی با سید عبدالغفار زبیر رییس عمومی محاکم قضایی در ولایت هرات موضوع : بررسی کارکرد محاکم در ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی (۴)

گفت‌وگوی اختصاصی با عبدالرزاق احمدی رییس معارف هرات موضوع : بررسی وضعیت کنونی معارف ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۳)

گفت‌وگوی اختصاصی (۳)

گفت‌وگوی اختصاصی با سید باقر مرتضوی فرمانده لوای پولیس امن و نظم عامه موضوع : بررسی کارکرد لوای هفتم پولیس امن و نظم عامه ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۲)

گفت‌وگوی اختصاصی (۲)

گفت‌وگوی اختصاصی با دامینیک میدلی سخنگوی دفتر یوناما در افغانستان موضوع : هدف سفر دامینیک میدلی از سفر به ولایت هرات ...

گفت‌وگوی اختصاصی (۱)

گفت‌وگوی اختصاصی (۱)

گفت‌وگوی اختصاصی با فضل محمد صمدیار فرمانده امنیه ولایت فراه. موضوع : بررسی وضعیت امنیتی در این ولایت ...

  • صفحه 2 از 2
  • >
  • 1
  • 2