پربازدیدهای این دسته

آرشیو "گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی"

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۲)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۲)

موضوع برنامه : تأثیرگذاری گروه های تروریستی بر زندگی شهروندان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۱)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۱)

موضوع برنامه : جمع آوری موتورسایکل های دو سرنشین از سطح شهر ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۰)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۰)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در باسواد ساختن کودکان بی بضاعت در جامعه ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۹)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۹)

موضوع برنامه : چگونگی تأثیرگزاری جوانان تحصیل کرده بیکار در...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۸)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۸)

موضوع برنامه : بررسی چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور از دید شهروندان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۷)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۷)

موضوع برنامه : جایگاه جوانان در...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۶)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۶)

موضوع برنامه : چرا به جای خشونت گفتگو نمی کنیم؟ ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۵)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۵)

موضوع برنامه : بررسی نرخ مواد اولیه در زمستان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۴)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۴)

موضوع برنامه : محکومیت تهدید خبرنگاران از سوی شهروندان ...

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۳)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۱۳)

موضوع برنامه : فساد اداری در افغانستان ...

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • <