آرشیو "پرسشگر"

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :بررسی کیفیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات   مهمانان :سلطان احمد آریا – استاد دانشگاه – گلاب الدین اخپلواک – سخنگوی دانشگاه هرات     ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : بررسی شفافیت در پروسه های استخدامی در افغانستان  مخصوصا در هرات   مهمانان :سمیر مزدک – استاد دانشگاه – جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :بازار یابی شبکه ای   مهمانان :مرتضی رستمی – استاد دانشگاه – عبدالله عزیزی – فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : کار کرد کمیسیون مستقل انتخابات   مهمانان :سید اشرف سادات – فعال مدنی – احمد رفیع نادری – حقوق دان   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :استفاده از ارز خارجی به جای پول افغانی در بازار ها   مهمانان :مرتضی رستمی – استاد دانشگاه – غلام فاروق راسب – فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :کار کرد حکومت وحدت ملی و نقش آن در توسعه سیاسی شهروندان   مهمانان : جواد عمید – فعال مدنی – محمد انور متین – فعال سیاسی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :بررسی میزان شفافیت و حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان : احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – سلطان احمد آریا - استاد دانشگاه   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه : بررسی  میزان آمادگی ها و چالش های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان برنامه : شهیر احمد احمدیار – مسول تیفا در هرات -  سلطان احمد آریا – استاد دانشگاه   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : دیموکراسی و میزان مشارکت مردم در حکومت داری خوب بر مبنای اصول دیموکراسی     مهمان :  احمد رفیع نادری - حقوق دان - سمیر مزدک - استاد دانشگاه     ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع برنامه :بررسی روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در هرات   مهمانان برنامه : محمد ناصر حافظی – مسئول توزیع شناسنامه های الکترونیکی – جواد عمید – فعال مدنی   ...

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <