آرشیو "مقالات"

فصل نا تمام در تاریخ افغانستان

فصل نا تمام در تاریخ افغانستان

افغانستان در میان کشورهای اسلامی، آسیایی و افریقایی، از جمله محدود کشورهایی است که استقلال خود را در سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی به‌دست آورده است. در آن زمان، هند که پاکستان امروزی هم جزو آن بود، هنوز زیر استعمار قرار داشت....

مردان مریخی و زنان ونوسی

مردان مریخی و زنان ونوسی

روان‌شناسان در مورد بروز‌‌ تفاوت زن و‌‌ ‌مرد، ‌‌هر دو عامل محیط و وراثت را سهیم می‌دانند. اما‌ ‌جامعه‌شناسان با روان شناسان اختلاف نظر فاحشی دارند. آنها معتقدند که تفاوت‌های زن‌ ‌و مرد معلول تفاوت رفتاری است که...

دخالت آفرینش هنری در جامعه‌

دخالت آفرینش هنری در جامعه‌

در اینجا می‌توانیم دریابیم که آفرینش هنری تا چه‌اندازه در چارچوب وجودی زندگی همگانی دخالت دارد. و تا چه‌اندازه به انتظارها و نیازهای انسان‌ها در دوره‌های تغییر و تحول پاسخ می‌گوید. زیرا به‌صورت آیینه یا نموداری از...