پربازدیدهای این دسته

آرشیو "کودکان"

داکتران بدون مرز محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال متهم کرده اند

داکتران بدون مرز محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال متهم کرده اند

داکتران بدون مرز، محافظان مرزی اتحادیه اروپا را به خشونت با اطفال و نوجوانان در مرز صبرستان متهم کرده اند. اشتفانه مویسینگ هماهنگ کننده داکتران بدون مرز  در منطقه، این وضعیت را رقت بار و وحشتناک خوانده که دولت‌های عضو...

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در مورد اطفال تحقق نیافته است

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در مورد اطفال تحقق نیافته است

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در مورد اطفال تحقق نیافته و با وجود تلاش‌های انجام شده، شمار کودکان کار و بردگی‌ در سراسر جهان افزایش یافته است. تحقیقات جدیدی که توسط سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی مهاجرت...