پربازدیدهای این دسته

آرشیو "آزادی بیان"

آزادی بیان

آزادی بیان

آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی‌ترین و اصیل‌ترین حقوق هر فرد از افراد جامعه بشری است و زیربنای بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود . بر این اساس هر فردی می‌تواند درباره هر موضوعی که بخواهد فکر کند بدون...

آزادی بیان و حقوق بشر

آزادی بیان و حقوق بشر

امروزه آزادی بیان به‌صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «به خاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ...