آرشیو "گالری"

بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

...

نخستین نمایشگاه عکس بانوان در محیط باز

نخستین نمایشگاه عکس بانوان در محیط باز

...

سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

...

پوتین؛ ابر مرد سیاست جهان

پوتین؛ ابر مرد سیاست جهان

...

وضعیت اسف‌بار کودکان هرات پس از سیل‌آب

وضعیت اسف‌بار کودکان هرات پس از سیل‌آب

...

هرات غرق در سیل‌آب

هرات غرق در سیل‌آب

...

برترین مهاجمان فوتبال جهان

برترین مهاجمان فوتبال جهان

...

حمله خونبار مهاجمان در چند قدمی پارلمان بریتانیا

حمله خونبار مهاجمان در چند قدمی پارلمان بریتانیا

...

میوه‌ها

میوه‌ها

...

حیات وحش – بخش دوم

حیات وحش – بخش دوم

...