آرشیو "گالری"

شهر هرات در استانه عید سعید فطر از دریچه لنز دوربین

شهر هرات در استانه عید سعید فطر از دریچه لنز دوربین

شهر هرات در استانه عید سعید فطر از دریچه لنز...

نمایشگاه حمایت از پروسه کابل

نمایشگاه حمایت از پروسه کابل

...

تصاویری پس از انفجار امروز در هرات

تصاویری پس از انفجار امروز در هرات

...

سفر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی به هرات

سفر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی به هرات

...

بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

بزرگداشت از روز ورود مجاهدین به هرات

...

نخستین نمایشگاه عکس بانوان در محیط باز

نخستین نمایشگاه عکس بانوان در محیط باز

...

سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

...

پوتین؛ ابر مرد سیاست جهان

پوتین؛ ابر مرد سیاست جهان

...

وضعیت اسف‌بار کودکان هرات پس از سیل‌آب

وضعیت اسف‌بار کودکان هرات پس از سیل‌آب

...

هرات غرق در سیل‌آب

هرات غرق در سیل‌آب

...