آرشیو "شهروند خبرنگار"

عکس روز…

عکس روز…

شایسته واعظ دختر جوان افغان تبار آمریکایی یکی از خطرناک‌ترین بخش پرواز به دور جهان را آغاز کرده است.   شایسته واعظ دختر جوان افغان تبار...

برنامه دادگاه شهروندی

برنامه دادگاه شهروندی

دادگاه شهروندی برنامه تلویزیونی است که با هدف مبارزه و کاهش فساد در ادارات دولتی به  منظور ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی ولایت هرات توسط تلویزیون چکاد تولید می شود . این برنامه بر پایه مشارکت مستقیم شهروندان و با استفاده...

ریزش شدید باران در هند 

ریزش شدید باران در هند 

ریزش شدید باران در هند   ریزش شدید باران در یکی از ایالت‌های هند؛ با این وجود، این دانشجویان به سمت دانشگاه در حرکت هستند.   ریزش شدید باران در...

عکس روز…

عکس روز…

دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا همرای دخترش ایوانکا ترامپ در یکی از ایالت‌های این کشور دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا همرای دخترش ایوانکا ترامپ در یکی از ایالات‌های این کشور   دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا...

برپایی جشن عروسی گروهی در چین

برپایی جشن عروسی گروهی در چین

برپایی جشن عروسی گروهی در چین برپایی جشن عروسی گروهی در چین ؛ این مراسم به‌خاطر کاهش هزینه‌ مراسم‌های ازدواج برگزار شده است.   برپایی جشن عروسی گروهی در...

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

یک عکس جای هزار واژه معنا...

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

یک عکس جای هزار واژه معنا...

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

یک عکس جای هزار واژه معنا...

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

یک عکس جای هزار واژه معنا...

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

عکس‌های ارسالی شهروند خبرنگاران

یک عکس جای هزار واژه معنا...