پربازدیدهای این دسته

آرشیو "عکس"

عکس روز…

عکس روز…

به این عکس با دقت نگاه نمایید!   به این عکس با دقت نگاه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس نمایانگر تداوم جنگ در سوریه می‌باشد که کودکان  از گلوله به‌عنوان اسباب بازی استفاده می‌نمایند.     این عکس نمایانگر تداوم جنگ در سوریه می‌باشد که کودکان  از گلوله به‌عنوان اسباب بازی استفاده...

عکس روز…

عکس روز…

این تصویر از حاشیه برگزاری جام کنفدراسیون‌ها در روسیه می‌باشد.     این تصویر از حاشیه برگزاری جام کنفدراسیون‌ها در روسیه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس نمایانگر فقر در میان خانواده‌ها می‌باشد.   این عکس نمایانگر فقر در میان خانواده‌ها...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس به‌‌عنوان یکی از بهترین عکس‌های خبری برگزیده شده‌است...   این عکس به‌‌عنوان یکی از بهترین عکس‌های خبری برگزیده...

عکس روز…

عکس روز…

اعتراضات ضد دولتی علیه نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا از ماه‌ها به این‌سو جریان دارد.   اعتراضات ضد دولتی علیه نیکولاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا از ماه‌ها به این‌سو جریان...

عکس روز…

عکس روز…

این زن از شدت انفجار شوکه شده‌است.   این زن از شدت انفجار شوکه...

عکس روز…

عکس روز…

این عکس از حاشیه مراسم انتخاب زیباترین زن، در یکی از کشورها گرفته شده است    این عکس از حاشیه مراسم انتخاب زیباترین زن، در یکی از کشورها گرفته شده...

عکس روز…

عکس روز…

ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ می‌کشند.     ماهیان در هنگام درگیری با یک‌دیگر، با وارد کردن فشار بر لب‌های شان قدرت شان را به رخ...

عکس روز…

عکس روز…

با دیدن این عکس هیجان و شادابی را در خود محک بزنید.     با دیدن این عکس هیجان و شادابی را در خود محک...