آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۱۶)

شهروند خبرنگار (۱۶)

موضوع برنامه : حق...

شهروند خبرنگار (۱۵)

شهروند خبرنگار (۱۵)

موضوع برنامه : فعالیت های...

شهروند خبرنگار (۱۴)

شهروند خبرنگار (۱۴)

موضوع برنامه : نقش رسانه ها در ارتقاع سطح آگاهی...

شهروند خبرنگار (۱۳)

شهروند خبرنگار (۱۳)

موضوع برنامه : حقوق...

شهروند خبرنگار (۱۲)

شهروند خبرنگار (۱۲)

موضوع برنامه : بررسی فعالیت های شهروند خبرنگاری از دیدگاه یک خبرنگار مهمان برنامه : حامد مومن ( مسئول دفتر "نی" در هرات...

شهروند خبرنگار (۱۱)

شهروند خبرنگار (۱۱)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگار در انعکاس مشکلات جامعه مهمان برنامه : احسان ندیم ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۱۰)

شهروند خبرنگار (۱۰)

موضوع برنامه : معرفی حقوق...

شهروند خبرنگار (۹)

شهروند خبرنگار (۹)

موضوع برنامه : آموزش...

شهروند خبرنگار (۸)

شهروند خبرنگار (۸)

موضوع برنامه : فرهنگ شهروندی مهمان برنامه : نظیر احمد بهراد...

شهروند خبرنگار (۷)

شهروند خبرنگار (۷)

موضوع برنامه : شهروند خبرنگار و ارتباط آن با هنر مهمانان برنامه : حامد پویش و فردین تلاش...