آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۳۵)

شهروند خبرنگار (۳۵)

موضوع برنامه : نقش بانوان در فعالیت های رسانه ای مهمان برنامه : نقیبه بارکزی ( خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۳۴)

شهروند خبرنگار (۳۴)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در پاسخگویی دولت به مردم مهمان برنامه : سید عظیم کبرزانی ( عضو شورای ولایتی هرات...

شهروند خبرنگار (۳۳)

شهروند خبرنگار (۳۳)

موضوع برنامه : نقش رسانه ها در کاهش فساد اداری مهمان برنامه : عاطفه غفوری (خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۳۲)

شهروند خبرنگار (۳۲)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در مبارزه با سانسور مهمان برنامه : نظیر احمد شهراد ( روزنامه نگار...

شهروند خبرنگار (۳۱)

شهروند خبرنگار (۳۱)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگار در حکومت داری خوب مهمان برنامه : حامد شایان ( مسئول ارتباطات مرکز رسانه های حکومت در ولایت هرات...

شهروند خبرنگار (۳۰)

شهروند خبرنگار (۳۰)

موضوع برنامه : حقوق سیاسی افراد در...

شهروند خبرنگار (۲۹)

شهروند خبرنگار (۲۹)

موضوع برنامه : آزادی عقیده مهمان برنامه : سید عبدالقادر رحیمی ( رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات...

شهروند خبرنگار (۲۸)

شهروند خبرنگار (۲۸)

موضوع برنامه : معرفی قانون حق دسترسی به اطلاعات مهمان برنامه : حامد مومن ( مسئول دفتر " نی " در هرات...

شهروند خبرنگار (۲۷)

شهروند خبرنگار (۲۷)

موضوع برنامه : نقش جوانان در توسعۀ آزادی بیان مهمان برنامه : حمید یزدان پناه ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۶)

شهروند خبرنگار (۲۶)

موضوع برنامه : شعر و ارتباط آن با شهروند خبرنگار مهمان برنامه : مژگان فرامنش ( شاعر...