آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۲۲)

شهروند خبرنگار (۲۲)

موضوع برنامه : موثریت فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : غلام رسول حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۱)

شهروند خبرنگار (۲۱)

موضوع برنامه : آگاهی از قانون اساسی...

شهروند خبرنگار (۲۰)

شهروند خبرنگار (۲۰)

موضوع برنامه : تساوی حقوق...

شهروند خبرنگار (۱۹)

شهروند خبرنگار (۱۹)

موضوع برنامه :...

شهروند خبرنگار (۱۸)

شهروند خبرنگار (۱۸)

موضوع برنامه : نقش جوانان در توسعه...

شهروند خبرنگار (۱۷)

شهروند خبرنگار (۱۷)

موضوع برنامه : زنان و حقوق...

شهروند خبرنگار (۱۶)

شهروند خبرنگار (۱۶)

موضوع برنامه : حق...

شهروند خبرنگار (۱۵)

شهروند خبرنگار (۱۵)

موضوع برنامه : فعالیت های...

شهروند خبرنگار (۱۴)

شهروند خبرنگار (۱۴)

موضوع برنامه : نقش رسانه ها در ارتقاع سطح آگاهی...

شهروند خبرنگار (۱۳)

شهروند خبرنگار (۱۳)

موضوع برنامه : حقوق...