پربازدیدهای این دسته

آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۲۹)

شهروند خبرنگار (۲۹)

موضوع برنامه : آزادی عقیده مهمان برنامه : سید عبدالقادر رحیمی ( رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات...

شهروند خبرنگار (۲۸)

شهروند خبرنگار (۲۸)

موضوع برنامه : معرفی قانون حق دسترسی به اطلاعات مهمان برنامه : حامد مومن ( مسئول دفتر " نی " در هرات...

شهروند خبرنگار (۲۷)

شهروند خبرنگار (۲۷)

موضوع برنامه : نقش جوانان در توسعۀ آزادی بیان مهمان برنامه : حمید یزدان پناه ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۶)

شهروند خبرنگار (۲۶)

موضوع برنامه : شعر و ارتباط آن با شهروند خبرنگار مهمان برنامه : مژگان فرامنش ( شاعر...

شهروند خبرنگار (۲۵)

شهروند خبرنگار (۲۵)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری برادران دو قلو مهمانان برنامه : فرهاد و فیروز رحیمی ( شهروند خبرنگاران...

شهروند خبرنگار (۲۴)

شهروند خبرنگار (۲۴)

موضوع برنامه : هنر نقاشی و ارتباط آن با فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : سمیه بهروزیان ( نقاش...

شهروند خبرنگار (۲۳)

شهروند خبرنگار (۲۳)

موضوع برنامه : بررسی گزارش های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : فرزاد حسینی ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۲)

شهروند خبرنگار (۲۲)

موضوع برنامه : موثریت فعالیت های شهروند خبرنگاری مهمان برنامه : غلام رسول حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۲۱)

شهروند خبرنگار (۲۱)

موضوع برنامه : آگاهی از قانون اساسی...

شهروند خبرنگار (۲۰)

شهروند خبرنگار (۲۰)

موضوع برنامه : تساوی حقوق...