آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۴۲)

شهروند خبرنگار (۴۲)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری بدون در دست داشتن ابزارهای دیجیتالی مهمان برنامه : حنیف حیدری ( شهروند خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۴۱)

شهروند خبرنگار (۴۱)

موضوع برنامه : فعالیت های شهروند خبرنگاری در فضای...

شهروند خبرنگار (۴۰)

شهروند خبرنگار (۴۰)

موضوع برنامه : نقش جوانان در فعالیت های شهروند...

شهروند خبرنگار (۳۹)

شهروند خبرنگار (۳۹)

موضوع برنامه : نقش رسانه های اجتماعی در توسعه آزادی بیان مهمان برنامه : همایون نظری ( مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران در حوزۀ غرب افغانستان...

شهروند خبرنگار (۳۸)

شهروند خبرنگار (۳۸)

موضوع برنامه : فعالیت های مدنی مهمان برنامه : علی جان فصیحی ( رییس مجتمع نهادهای جامعه مدنی...

شهروند خبرنگار (۳۷)

شهروند خبرنگار (۳۷)

موضوع برنامه : دموکراسی ( حکومت مردم سالاری ) مهمان برنامه : فاطمه جعفری ( عضو شورای ولایتی هرات...

شهروند خبرنگار (۳۶)

شهروند خبرنگار (۳۶)

موضوع برنامه : مسئولیت های شهروندی مهمان برنامه : انجینیر رضا احمدیان ( فعال مدنی...

شهروند خبرنگار (۳۵)

شهروند خبرنگار (۳۵)

موضوع برنامه : نقش بانوان در فعالیت های رسانه ای مهمان برنامه : نقیبه بارکزی ( خبرنگار...

شهروند خبرنگار (۳۴)

شهروند خبرنگار (۳۴)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در پاسخگویی دولت به مردم مهمان برنامه : سید عظیم کبرزانی ( عضو شورای ولایتی هرات...

شهروند خبرنگار (۳۳)

شهروند خبرنگار (۳۳)

موضوع برنامه : نقش رسانه ها در کاهش فساد اداری مهمان برنامه : عاطفه غفوری (خبرنگار...