آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۶۵)

شهروند خبرنگار (۶۵)

موضوع برنامه : همدیگر پذیری مهمان برنامه : مصطفی قادری (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۴)

شهروند خبرنگار (۶۴)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگاران در ایجاد انتقادپذیری مهمان برنامه : فاطمه ارتنوس (هنرمند و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۳)

شهروند خبرنگار (۶۳)

موضوع برنامه : استفادۀ شخصی از وسایل دولتی مهمان برنامه : جمشید جمشیدی (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۲)

شهروند خبرنگار (۶۲)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در ایجاد انسجام ترافیکی در شهر مهمان برنامه : عبدالحسین صفا (مدیر ترافیک هرات) ...

شهروند خبرنگار (۶۱)

شهروند خبرنگار (۶۱)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در ایجاد همبستگی بین شهروندان مهمان برنامه : عزت الله علی‌دوست (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۰)

شهروند خبرنگار (۶۰)

موضوع برنامه : نقش جوانان در جامعه مهمان برنامه : محمد عارف شیرزاد ( شهروند خبرنگار ) ...

شهروند خبرنگار (۵۹)

شهروند خبرنگار (۵۹)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فعالیت های حقوق بشری مهمان برنامه : ملکه رسولی معاون بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۸)

شهروند خبرنگار (۵۸)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگاران در تغییر نگرش شهروندان مهمان برنامه : رامین فرهمند (شهروند خبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۵۷)

شهروند خبرنگار (۵۷)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش ناامنی‌ها مهمان برنامه : عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۶)

شهروند خبرنگار (۵۶)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فرهنگ‌سازی مهمان برنامه : احمد سهیل صمیمی...