آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۵۶)

شهروند خبرنگار (۵۶)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فرهنگ‌سازی مهمان برنامه : احمد سهیل صمیمی...

شهروند خبرنگار (۵۵)

شهروند خبرنگار (۵۵)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فعالیت‌های اجتماعی مهمان برنامه : احمد شفیق بهروزیان فعال...

شهروند خبرنگار (۵۴)

شهروند خبرنگار (۵۴)

موضوع برنامه : نقش زنان در فعالیت‌های شهروندخبرنگاری مهمان برنامه : سهیلا عرفانی استاد دانشکده ژونالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۳)

شهروند خبرنگار (۵۳)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری در فضای مجازی مهمان برنامه : فیصل کریمی استاد دانشکدۀ ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۲)

شهروند خبرنگار (۵۲)

موضوع برنامه : جایگاه شهروند خبرنگار از نگاه جامعه شناسی مهمان برنامه : علی احمد کاوه استاد جامعه شناسی ...

شهروند خبرنگار (۵۱)

شهروند خبرنگار (۵۱)

موضوع برنامه : روزنامه نگاری شهروندی ...

شهروند خبرنگار (۵۰)

شهروند خبرنگار (۵۰)

موضوع برنامه : مروری به فصل گذشتۀ شهروند خبرنگار ...

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروند خبرنگار یک‌ساله شد

شهروندخبرنگار برنامه‌ای که هدف آن ارتقا آگاهی‌،‌مشارکت‌ و احساس مسئولیت بیشتر شهروندان درباره تحولات جامعۀ که در آن زندگی می‌کنند می‌باشد، در این برنامه مشارکتی که اکنون یک ساله شده است، شهروندان زیادی سهیم شدند...

شهروند خبرنگار (۴۸)

شهروند خبرنگار (۴۸)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در رشد اقتصادی جامعه ...

شهروند خبرنگار (۴۷)

شهروند خبرنگار (۴۷)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری و ابزار کاری شهروند...