آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۶۲)

شهروند خبرنگار (۶۲)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در ایجاد انسجام ترافیکی در شهر مهمان برنامه : عبدالحسین صفا (مدیر ترافیک هرات) ...

شهروند خبرنگار (۶۱)

شهروند خبرنگار (۶۱)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در ایجاد همبستگی بین شهروندان مهمان برنامه : عزت الله علی‌دوست (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۰)

شهروند خبرنگار (۶۰)

موضوع برنامه : نقش جوانان در جامعه مهمان برنامه : محمد عارف شیرزاد ( شهروند خبرنگار ) ...

شهروند خبرنگار (۵۹)

شهروند خبرنگار (۵۹)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فعالیت های حقوق بشری مهمان برنامه : ملکه رسولی معاون بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۸)

شهروند خبرنگار (۵۸)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگاران در تغییر نگرش شهروندان مهمان برنامه : رامین فرهمند (شهروند خبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۵۷)

شهروند خبرنگار (۵۷)

موضوع برنامه : نقش شهروند خبرنگاران در کاهش ناامنی‌ها مهمان برنامه : عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی پولیس هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۶)

شهروند خبرنگار (۵۶)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فرهنگ‌سازی مهمان برنامه : احمد سهیل صمیمی...

شهروند خبرنگار (۵۵)

شهروند خبرنگار (۵۵)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگار در فعالیت‌های اجتماعی مهمان برنامه : احمد شفیق بهروزیان فعال...

شهروند خبرنگار (۵۴)

شهروند خبرنگار (۵۴)

موضوع برنامه : نقش زنان در فعالیت‌های شهروندخبرنگاری مهمان برنامه : سهیلا عرفانی استاد دانشکده ژونالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات ...

شهروند خبرنگار (۵۳)

شهروند خبرنگار (۵۳)

موضوع برنامه : فعالیت‌های شهروند خبرنگاری در فضای مجازی مهمان برنامه : فیصل کریمی استاد دانشکدۀ ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات ...