پربازدیدهای این دسته

آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار (۶۹)

شهروند خبرنگار (۶۹)

موضوع برنامه: تاثیرات فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان مهمان برنامه: بشیر احمد بِه منش ...

شهروند خبرنگار (۶۸)

شهروند خبرنگار (۶۸)

موضوع برنامه: نقش تحصیل در جامعه مهمان برنامه: صبور نورزایی (شهروندخبرنگار و نقاش) ...

شهروند خبرنگار (۶۷)

شهروند خبرنگار (۶۷)

موضوع برنامه : مثبت اندیشی مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۶)

شهروند خبرنگار (۶۶)

موضوع برنامه : صلح مهمان برنامه : طارق هروی ( عکاس و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۵)

شهروند خبرنگار (۶۵)

موضوع برنامه : همدیگر پذیری مهمان برنامه : مصطفی قادری (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۴)

شهروند خبرنگار (۶۴)

موضوع برنامه : نقش شهروندخبرنگاران در ایجاد انتقادپذیری مهمان برنامه : فاطمه ارتنوس (هنرمند و شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۳)

شهروند خبرنگار (۶۳)

موضوع برنامه : استفادۀ شخصی از وسایل دولتی مهمان برنامه : جمشید جمشیدی (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۲)

شهروند خبرنگار (۶۲)

موضوع برنامه : نقش شهروندان در ایجاد انسجام ترافیکی در شهر مهمان برنامه : عبدالحسین صفا (مدیر ترافیک هرات) ...

شهروند خبرنگار (۶۱)

شهروند خبرنگار (۶۱)

موضوع برنامه : نقش فعالیت‌های شهروندخبرنگاری در ایجاد همبستگی بین شهروندان مهمان برنامه : عزت الله علی‌دوست (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۶۰)

شهروند خبرنگار (۶۰)

موضوع برنامه : نقش جوانان در جامعه مهمان برنامه : محمد عارف شیرزاد ( شهروند خبرنگار ) ...