آرشیو "برنامه"

نگرانی‌ها از پیوستن ۱۰۰ جوان به گروه طالبان در بادغیس

نگرانی‌ها از پیوستن ۱۰۰ جوان به گروه طالبان در بادغیس

یک عضو شورای ولایتی بادغیس مدعی است که ۱۰۰ جوان به گروه طالبان در این ولایت پیوسته‌اند. عبدالعزیز بیگ، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که این جوانان به بهانه نیش زدن تریاک به این ولایت آمده بودند. آقای بیگ، ابراز نگرانی...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۷)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۷)

موضوع برنامه: بی توجهی شهروندان به مکان‌های ورزشی هرات مهمان برنامه: فیروزاحمد فروتن (شهروندخبرنگار)   ...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۶)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۶)

موضوع برنامه: احترام به عقاید واندیشه های شهروندان مهمان برنامه: نصیراحمد سروری (شهروندخبرنگار)   ...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

موضوع برنامه: آلودگی صوتی در هرات مهمان برنامه: رحیمه منصوری (شهروندخبرنگار)   ...

شهروند خبرنگار (۷۴)

شهروند خبرنگار (۷۴)

موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در انعکاس فعالیت های ورزشی مهمان برنامه: راتب شیرزاد (شهروندخبرنگار) ...

شهروند خبرنگار (۷۳)

شهروند خبرنگار (۷۳)

موضوع برنامه: خیابان آزاری مهمان برنامه: زهره وندا ( مسئول گروه رهبر بانوان همیشه پیروز) ...

شهروند خبرنگار (۷۲)

شهروند خبرنگار (۷۲)

موضوع برنامه: نقش فعالیت های شهروندخبرنگاری در کاهش خشونت علیه زنان مهمان برنامه: ماریا بشیر فعال حقوق زنان و رییس پیشـین دادستانی هــرات ...

شهروند خبرنگار (۷۱)

شهروند خبرنگار (۷۱)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو در جامعه مهمان برنامه: حامد واحدیار...

شهروند خبرنگار (۷۰)

شهروند خبرنگار (۷۰)

موضوع برنامه: نقش شهروندخبرنگاران در فعالیت های سیاسی مهمان برنامه: فاضل عبید پژوهشگر مسائل سیاسی ...

شهروند خبرنگار (۶۹)

شهروند خبرنگار (۶۹)

موضوع برنامه: تاثیرات فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان مهمان برنامه: بشیر احمد بِه منش ...