آرشیو "برنامه"

بزرگداشت از هفتادمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر در هرات

بزرگداشت از هفتادمین سالگرد اعلامیه حقوق بشر در هرات

وجود نا امنی یکی از عمده ترین چالش های عنوان می شود که زمینه را برای نقض حقوق بشری شهروندان کشور شده است.   عبدالقادر رحیمی، رییس حوزوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات می گوید که حکومت در زمینه دسترسی شهروندان به حقوق...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در نهادینه ساختن قوانین مهمان : نجیب صدیقی – مسئول فدراسیون کوهنوردی ولایت هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: بی توجهی نسبت به سیمای شهر مهمان : سید اشرف سادات – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع: انتخابات ۱۳۹۷ از دیدگاه شهروندان  و شهروند خبرنگاران   مهمان برنامه: سید جواد حسینی – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار    

شهروند خبرنگار    

موضوع: نقش مردم در پروسه انتخابات   مهمان برنامه: احمد مرید پویش – فعال مدنی   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در ایجاد انگیزه برای اشتراک در انتخابات ۱۳۹۷ مهمان : جواد عمید – هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی هرات   ...

شهروند خبرنگار   

شهروند خبرنگار   

  موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران برای بوجود آوردن صلح مهمان برنامه: غلام فاروق راسب – مسئول موسسه آموزش و تحقیق برای صلح   ...

شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران  در آگاهی دهی مسایل صحی یا صحت   مهمان برنامه: داکتر رامز – مسئول پروگرام های آگاهی دهی و ارتباطات ریاست صحت عامه هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در کاهش استفاده از مواد مخدر   مهمان : آقای حیدری – سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در حمایت از خانواده های قربانیان تروریزم   مهمان : داد محمد واحدی – مسئول بخش آموزش های کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات   ...