آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در ایجاد انگیزه برای اشتراک در انتخابات ۱۳۹۷ مهمان : جواد عمید – هماهنگ کننده شبکه نهاد های مدنی هرات   ...

شهروند خبرنگار   

شهروند خبرنگار   

  موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران برای بوجود آوردن صلح مهمان برنامه: غلام فاروق راسب – مسئول موسسه آموزش و تحقیق برای صلح   ...

شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار

موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران  در آگاهی دهی مسایل صحی یا صحت   مهمان برنامه: داکتر رامز – مسئول پروگرام های آگاهی دهی و ارتباطات ریاست صحت عامه هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در کاهش استفاده از مواد مخدر   مهمان : آقای حیدری – سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

  موضوع: نقش شهروند خبرنگاران در حمایت از خانواده های قربانیان تروریزم   مهمان : داد محمد واحدی – مسئول بخش آموزش های کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات   ...

برنامه شهروند خبرنگار

برنامه شهروند خبرنگار

موضوع: نقش شهروند خبرنگاران و جوانان برای تامین صلح   مهمانان : یماء امینی – مسئول دارالنشای کمیته صلح ولایتی هرات   ...

برنامه دادگاه شهروندی

برنامه دادگاه شهروندی

دادگاه شهروندی برنامه تلویزیونی است که با هدف مبارزه و کاهش فساد در ادارات دولتی به  منظور ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی ولایت هرات توسط تلویزیون چکاد تولید می شود . این برنامه بر پایه مشارکت مستقیم شهروندان و با استفاده...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۷)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۷)

موضوع برنامه: بی توجهی شهروندان به مکان‌های ورزشی هرات مهمان برنامه: فیروزاحمد فروتن (شهروندخبرنگار)   ...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۶)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۶)

موضوع برنامه: احترام به عقاید واندیشه های شهروندان مهمان برنامه: نصیراحمد سروری (شهروندخبرنگار)   ...

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

برنامه شهروندخبرنگار (۱۱۵)

موضوع برنامه: آلودگی صوتی در هرات مهمان برنامه: رحیمه منصوری (شهروندخبرنگار)   ...