پربازدیدهای این دسته

آرشیو "زن پیشگام"

زن پیشگام (۱۳)

زن پیشگام (۱۳)

مهمان برنامه : بصیره بصیرت‌خواه ( مدیر لیسه نسوان تجربوی...

زن پیشگام (۱۲)

زن پیشگام (۱۲)

مهمان برنامه : سویتا درانی ( تجارت پیشه...

زن پیشگام (۱۱)

زن پیشگام (۱۱)

مهمان برنامه : حسنیه پارسا ( فعال جامعه مدنی...

زن پیشگام (۱۰)

زن پیشگام (۱۰)

مهمان برنامه : بهار حسین زاده ( مدیر فرهنگی ریاست امور زنان...

زن پیشگام (۹)

زن پیشگام (۹)

مهمان برنامه : محبوبه جمشیدی ( رییس ریاست امور زنان...

زن پیشگام (۸)

زن پیشگام (۸)

مهمان برنامه : جمیله خسروی ( رییس شورای زنان ولایت هرات...

زن پیشگام (۷)

زن پیشگام (۷)

مهمان برنامه : کلثوم صدیقی ( فعال جامعه مدنی...

زن پیشگام (۶)

زن پیشگام (۶)

مهمان برنامه : مهناز پیروز (آمر امور جوانان ولایت...

زن پیشگام (۵)

زن پیشگام (۵)

مهمان برنامه : سکینه حسینی (نماینده مردم در شورای...

زن پیشگام (۴)

زن پیشگام (۴)

مهمان برنامه : شریفه شهاب ( مسئول بخش نظارت بر عمل کرد پولیس کمیسیون حقوق بشر در حوزه...