پربازدیدهای این دسته

آرشیو "زن پیشگام"

زن پیشگام (۲۳)

زن پیشگام (۲۳)

مهمان برنامه :  فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی ...

زن پیشگام (۲۲)

زن پیشگام (۲۲)

مهمان برنامه :  ماری میهن‌یار رییس دادگستری منع خشونت علیه زنان ...

زن پیشگام (۲۱)

زن پیشگام (۲۱)

مهمان برنامه : سمیه رامش ( وکیل شورای ولایتی هرات و نویسنده ) ...

زن پیشگام (۲۰)

زن پیشگام (۲۰)

مهمان برنامه : عاقله نظری ( فعال جامعه مدنی و رییس موسسه نسوان ) ...

زن پیشگام (۱۹)

زن پیشگام (۱۹)

مهمان برنامه : حمیرا آریانا ( فعال جامعه مدنی ) ...

زن پیشگام (۱۸)

زن پیشگام (۱۸)

مهمان برنامه : سمیه طاهری  ( مدیر حقوقی ریاست امور زنان هرات ) ...

زن پیشگام (۱۷)

زن پیشگام (۱۷)

مهمان برنامه : سمیه بهروزیان ( نقاش...

زن پیشگام (۱۶)

زن پیشگام (۱۶)

مهمان برنامه : مروارید نورزایی ( تجارت پیشه...

زن پیشگام (۱۵)

زن پیشگام (۱۵)

مهمان برنامه : اصیلا صدیقی ( تجارت پیشه و فعال مدنی...

زن پیشگام (۱۴)

زن پیشگام (۱۴)

مهمان برنامه : ماریا بشیر ( رییس پیشین دادستانی ولایت هرات...