پربازدیدهای این دسته

آرشیو "زن پیشگام"

زن پیشگام (۳۳)

زن پیشگام (۳۳)

مهمان برنامه : شیما وفاء...

زن پیشگام (۳۲)

زن پیشگام (۳۲)

مهمان برنامه : جهان‌تاب طاهری نماینده مردم در شورای ولایتی ولایت هرات ...

زن پیشگام (۳۱)

زن پیشگام (۳۱)

مهمان برنامه : سیما غوریانی مسئول اتحادیه زنان زعفران‌کار در افغانستان و مسئول مجمع هماهنگی اجتماعی زنان ولایت هرات ...

زن پیشگام (۳۰)

زن پیشگام (۳۰)

مهمان برنامه : مریم جامع الاحمدی رییس شرکت محصولات زراعتی بانو و انجمن بانوان توانمند هرات ...

زن پیشگام (۲۹)

زن پیشگام (۲۹)

مهمان برنامه : فاطمه طبیبی استاد ورزش لیسۀ جبرائیل ...

زن پیشگام (۲۸)

زن پیشگام (۲۸)

مهمان برنامه : فردینا سروش استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و پژوهشگر در رشتۀ روابط بین‌الملل ...

زن پیشگام (۲۷)

زن پیشگام (۲۷)

مهمان برنامه : نقیبه بارکزی خبرنگار ...

زن پیشگام (۲۶)

زن پیشگام (۲۶)

مهمان برنامه : عزیزه محاکی فعال مدنی ...

زن پیشگام (۲۵)

زن پیشگام (۲۵)

مهمان برنامه : فوزیه افضلی کارشناس جندر مقام ولایت هرات ...

زن پیشگام (۲۴)

زن پیشگام (۲۴)

مهمان برنامه : سوسن بهبودزاده مسئول انجمن اجتماعی مادر ...