آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه (۹)

برنامه بزنگاه (۹)

موضوع برنامه: چرا انبارهای گاز و نفت در بین خانه های مسکونی قرار دارند؟ چی زمانی این تاسیسات انتقال می کنند؟ مهمانان برنامه: سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت، عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی و روزبه شجاع رییس...

برنامه بزنگاه (۸)

برنامه بزنگاه (۸)

موضوع برنامه: انبار های گاز در هرات چرا آتش گرفت؟ حکومت در زمینه نظارت از مسائل ایمنی آنها چقدر مسئول است؟ مهمانان برنامه: احمد سیر رحمانی آگاه مسایل ساخت و ساز مخزن های گاز و روزبه شجاع رییس اداره نفت و...

برنامه بزنگاه (۷)

برنامه بزنگاه (۷)

موضوع برنامه: روند استخدام معلمان چقدر به فساد آلوده است؟ اداره معارف هرات چرا فاسد ترین اداره معارف افغانستان معرفی گردیده است؟ مهمانان برنامه: توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات و عبدالقدیر صالحی فعال حوزه معارف...

برنامه بزنگاه (۶)

برنامه بزنگاه (۶)

موضوع برنامه: روند توزیع گذرنامه در هرات چگونه است؟ چرا شهروندان هرات ماه انتظار می‌کشند تا گذرنامه دریافت کنند؟ مهمانان برنامه: عبدالرئوف احمدی سخن‌گوی فرمانده پولیس هرات و وحید پیمان...

برنامه بزنگاه (۵)

برنامه بزنگاه (۵)

موضوع برنامه: چرا شهرداری هرات به حفر چاه های سرویس های بهداشتی توجه ندارد؟ حفر بی رویه چاه های فاضلاب چقدر آب های زیرزمینی این شهر را آسیب زده است؟ مهمانان برنامه: حمیدالله یلانی رییس اداره آبرسانی، صفدر نورزایی مدیر...

برنامه بزنگاه (۴)

برنامه بزنگاه (۴)

موضوع برنامه : ساخت و ساز های بی رویه در هرات از کجا ناشی می شود؟ چقدر مصالحه ساختمانی بی کیفیت است؟ مهمانان برنامه : صفدر نورزایی مدیر ارزیابی اداره شهرداری، محمد گل خان شیرزاد مسئول صنف فروشندگان مصالح ساختمانی و امان...

برنامه بزنگاه (۳)

برنامه بزنگاه (۳)

موضوع برنامه : چرا نقشه شهر هرات تطبیق نمی گردد؟ حکومت در زمینه تطبیق این نقشه چقدر مقصر است؟ مهمانان برنامه : فریدون سروری آمر مهندسی و انجینری اداره شهر سازی هرات و بشیر احمد شیوا کارشناس...

برنامه بزنگاه (۲)

برنامه بزنگاه (۲)

موضوع برنامه : رشد بی‌رویه موتور سایکل در هرات چقدر سبب مشکل شده؟ چرا حکومت در زمینه کنترول فروش و استفاده آن ضعیف است؟ مهمانان برنامه : احسان الله حیات سخن‌گوی والی هرات، سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت و خلیل پارسا...

برنامه بزنگاه (۱)

برنامه بزنگاه (۱)

موضوع برنامه : تیزاب پاشی روی دانش آموزان دختر در هرات سرچشمه اش کجاست؟ خشونت های شهری و نبود روحیه تحمل پذیر چقدر نقش دارد؟ مهمانان برنامه : عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، علی احمد کاوه استاد دانشگاه،...