آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه (۴)

برنامه بزنگاه (۴)

موضوع برنامه : ساخت و ساز های بی رویه در هرات از کجا ناشی می شود؟ چقدر مصالحه ساختمانی بی کیفیت است؟ مهمانان برنامه : صفدر نورزایی مدیر ارزیابی اداره شهرداری، محمد گل خان شیرزاد مسئول صنف فروشندگان مصالح ساختمانی و امان...

برنامه بزنگاه (۳)

برنامه بزنگاه (۳)

موضوع برنامه : چرا نقشه شهر هرات تطبیق نمی گردد؟ حکومت در زمینه تطبیق این نقشه چقدر مقصر است؟ مهمانان برنامه : فریدون سروری آمر مهندسی و انجینری اداره شهر سازی هرات و بشیر احمد شیوا کارشناس...

برنامه بزنگاه (۲)

برنامه بزنگاه (۲)

موضوع برنامه : رشد بی‌رویه موتور سایکل در هرات چقدر سبب مشکل شده؟ چرا حکومت در زمینه کنترول فروش و استفاده آن ضعیف است؟ مهمانان برنامه : احسان الله حیات سخن‌گوی والی هرات، سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت و خلیل پارسا...

برنامه بزنگاه (۱)

برنامه بزنگاه (۱)

موضوع برنامه : تیزاب پاشی روی دانش آموزان دختر در هرات سرچشمه اش کجاست؟ خشونت های شهری و نبود روحیه تحمل پذیر چقدر نقش دارد؟ مهمانان برنامه : عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، علی احمد کاوه استاد دانشگاه،...