آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه (۳۰)

برنامه بزنگاه (۳۰)

موضوع برنامه : کارکرد شورای ولایتی هرات مهمانان برنامه : عبدالخلیل عمادی عضو حزب آزادی خواهان افغانستان و برزین خطیبی معاون حزب کنگرۀ ملی افغانستان ...

برنامه بزنگاه (۲۹)

برنامه بزنگاه (۲۹)

موضوع برنامه : کارکرد شورای عالی صلح در ولایت هرات مهمانان برنامه : غلام سرور بارکزی رییس شورای عالی صلح در هرات، عبدالخلیل عمادی کارشناس سیاسی و احمد بهزاد نماینده مردم هرات در پارلمان ...

برنامه بزنگاه (۲۸)

برنامه بزنگاه (۲۸)

موضوع برنامه : بررسی کارکرد نهادهای امنیتی هرات مهمانان برنامه : دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی، غلام حسن مجروح کارشناس سیاسی و محمد نعیم غیور مدیر استخبارات فرماندهی امنیه هرات ...

برنامه بزنگاه (۲۷)

برنامه بزنگاه (۲۷)

موضوع برنامه : اعتراضات مدنی مردم افغانستان مبنی بر سر بریدن هفت شهروند این کشور مهمانان برنامه : محمد علی علی‌زاده نماینده مردم غزنی در پارلمان، عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی و غلام حسن مجروح کارشناس سیاسی ...

برنامه بزنگاه (۲۶)

برنامه بزنگاه (۲۶)

موضوع برنامه : افزایش نرخ گاز مهمانان برنامه : محمد سردار بهادری رییس کمیته نظارت شورای ولایتی، روزبه شجاع رییس اداره مواد نفتی و گاز مایع در هرات ( حضور نیافت ) و محمد یونس قاضی‌زاده مسئول واردات مواد نفتی و گاز مایع در...

برنامه بزنگاه (۲۵)

برنامه بزنگاه (۲۵)

موضوع برنامه : بررسی روابط افغانستان و پاکستان مهمانان برنامه : غلام حسن مجروح تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، محمد صالح سلجوقی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان و محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی...

برنامه بزنگاه (۲۴)

برنامه بزنگاه (۲۴)

موضوع برنامه : فرمان تقنینی رییس جمهور ؛ وضع ده فیصد مالیه بر مصرف کنندگان شرکت‌های مخابراتی مهمانان برنامه : محمد انور متین کارشناس فرهنگی ولایت هرات، سید ظفر هاشمی سخنگوی رییس جمهور غنی، علی اکبر صادقی تحلیلگر مسائل...

برنامه بزنگاه (۲۳)

برنامه بزنگاه (۲۳)

موضوع برنامه : موجودیت ستون پنجم در دستگاه حکومتی مهمانان برنامه : غلام فاروق راسب فعال مدنی، احسان الله حیات سخنگوی والی هرات و جاوید کوهستانی فعال سیاسی ...

برنامه بزنگاه (۲۲)

برنامه بزنگاه (۲۲)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی‌های هرات مهمانان برنامه : عبدالرئوف احمدی سخنگوی فرماندهی هرات، سید عظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی هرات و غلام شاه عادل استاد دانشگاه ...

برنامه بزنگاه (۲۱)

برنامه بزنگاه (۲۱)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی هرات مهمانان برنامه : احمد سعیدی کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی ، محمد انور متین کارشناس فرهنگی ولایت و دکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات ...