آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: موانع و چالش های فرا راه انتخابات   مهمانان برنامه: رفیع نادری -  حقوق دان عبدالقادر کامل – آگاه امور سیاسی ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: تاخیر در بودجه انکشافی هرات   مهمانان برنامه: مهدی حدید – عضو شورای ولایتی هرات سید عبدالله حسینی – آمر تنظیم و انکشاف ریاست اقتصاد هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

  موضوع: سیر صعودی حوادث ترور و اختطاف   مهمان برنامه: امین الله امین  - آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات سید عظیم کبرزانی – عضو اسبق شورای ولایتی هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع: توقف تانکرهای گاز مایع وارداتی در بنادر هرات   مهمانان: عبدالواسع خادمی – رییس اداره نورم و استندرد هرات عبدالرحمن احدی – عضو بورد مشورتی اتحادیه وارد کنندگان گاز مایع   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع : افزایش تهدیدات امنیتی در ولسوالی های اطراف هرات   مهمانان: غلام حسن مجروح – کارشناس امور سیاسی – امنیتی عبدالاحد ولی زاده – سخنگوی فرماندهی پولیس هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه: تدویر سمپوزیم به منظور توانمند سازی بانوان در حوزه غرب کشور مهمانان : سوسن بهبود زاده          فعال حقوق زن مریم جامی          استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه (۵۹)

برنامه بزنگاه (۵۹)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت اقتصادی ولایت هرات در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : سعد خطیبی رییس اتاق های تجارت ولایت هرات، محمد ابراهیم فروزش تحلیگر مسائل اقتصادی و محمد شفیع نعیمی کارشناس...

برنامه بزنگاه (۵۸)

برنامه بزنگاه (۵۸)

موضوع برنامه : بررسی موارد نقض حقوق زنان در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : سمیه رامش نماینده مردم در شورای ولایتی هرات، محبوبه جمشیدی رییس ریاست امور زنان در هرات و فوزیه افضلی عضو مؤسسه ندای زن ...

برنامه بزنگاه (۵۷)

برنامه بزنگاه (۵۷)

موضوع برنامه : بررسی موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات، جیلانی فرهاد مسئول رسانه ای اداره محلی هرات و خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده نهادهای مدنی در هرات ...

برنامه بزنگاه (۵۶)

برنامه بزنگاه (۵۶)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت امنیتی در سال ۱۳۹۴ مهمانان برنامه : دکتر مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، عبدالقادر کامل کارشناس مسائل سیاسی و محمد انور متین کارشناس مسائل سیاسی ...