آرشیو "بزنگاه"

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :پیمان صلح میان آمریکا و طالبان و تاثیر آن بالای مذاکرات بین الافغانی   مهمانان برنامه :احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – عبدالقادر کامل – فعال سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :صلح و انتخابات و تاثیر آن بر یکدیگر   مهمانان برنامه : سمیر مزدک – آگاه امور سیاسی – احمد یما امینی – کارشناس امور صلح   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : بررسی مثلث برگزاری انتخابات – مذاکرات صلح و جنگ و نا امنی   مهمانان برنامه :غلام حبیب هاشمی – عضو شورای ولایتی هرات – سلطان آریا – استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :بررسی علل و عوامل اعلام تحریم انتخابات از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری   مهمانان برنامه :احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – عبدالقادر کامل – فعال سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : بررسی کاهش خشونت ها علیه خبرنگاران   مهمانان برنامه :غلام فاروق راسب فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :بررسی وضعیت امنیتی ولسوالی های هرات     مهمانان برنامه :جیلانی فرهاد – سخنگوی والی هرات – غلام حبیب هاشمی – عضو شورای ولایتی هرات   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : بررسی تحولات نشست بین الافغانی میان چهره های سیاسی ، اجتماعی افغانستان و گروه طالبان در قطر   مهمانان برنامه : احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – عبدالقادر کامل – فعال سیاسی   ...

برنامه بزنگاه    

برنامه بزنگاه    

موضوع برنامه :بررسی عزل ونصب مقامات دولتی از سوی رییس جمهوری   مهمانان برنامه : عبدالخلیل عمادی – فعال سیاسی – عبدالله عزیزی - فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : اعلان ضرب العجل یک هفته ای طالبان برای رسانه ها     مهمانان برنامه : احمد جاوید زیارتجایی – فعال رسانه ای – سید نجیب الرحمن حدید – استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :بررسی چگونگی ترک اعتصاب معلمین هرات   مهمانان برنامه :غلام فاروق راسب فعال مدنی – صابر مشعل – نماینده معلمین هرات   ...