آرشیو "بزنگاه"

بزنگاه

بزنگاه

موضوع : بررسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان :جواد عمید – فعال مدنی – سعید حیدری – استاد دانشگاه ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع :رایزنی ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح افغانستان   مهمانان : احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – سمیر مزدک – استاد دانشگاه   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع : بررسی از سر گیری مذاکرات صلح   مهمانان : عتیق الله رحیمی – استاد دانشگاه – عبدالقادر کامل – فعال سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع : بازتاب رویداد های پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان : نجیب الله حبیبی – استاد دانشگاه – محمد باقر اعتمادی – آگاه مسایل سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع : بررسی چالش  ها و فرصت های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان : محمد شفیع تراب – استاد دانشگاه – جواد عمید – فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :بررسی چالش ها . تهدید ها و فرصت های نظام دیموکراسی در افغانستان   مهمانان برنامه : محمد فقیری – استاد دانشگاه – سوسن بهبود زاده – فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : بررسی عوامل توقف مذاکرات صلح افغانستان   مهمانان برنامه : داوود عرفان – استاد دانشگاه – سید اشرف سادات – فعال مدنی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :پیمان صلح میان آمریکا و طالبان و تاثیر آن بالای مذاکرات بین الافغانی   مهمانان برنامه :احمد غنی خسروی – استاد دانشگاه – عبدالقادر کامل – فعال سیاسی   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه :صلح و انتخابات و تاثیر آن بر یکدیگر   مهمانان برنامه : سمیر مزدک – آگاه امور سیاسی – احمد یما امینی – کارشناس امور صلح   ...

برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه

موضوع برنامه : بررسی مثلث برگزاری انتخابات – مذاکرات صلح و جنگ و نا امنی   مهمانان برنامه :غلام حبیب هاشمی – عضو شورای ولایتی هرات – سلطان آریا – استاد دانشگاه   ...