پربازدیدهای این دسته

آرشیو "اقتصادی"

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

عنوان اثر : تفکر استراتژیک موضوع : اقتصادی نویسنده : امیر سالار ونکی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تفکر...

روانشناسی ثروت

روانشناسی ثروت

عنوان اثر : روانشناسی ثروت موضوع : اقتصادی نویسندگان : گروه تحقیق و پژوهش سیمینار ما سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! روانشناسی...

رهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی

رهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی

عنوان اثر : رهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی موضوع : اقتصادی نویسنده : علی معرف سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! رهکارهایی برای حل مشکلات...

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش

عنوان اثر : مهندسی ارزش موضوع : اقتصادی نویسنده : کوروش رحیمی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مهندسی...

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان اثر : مدیریت ارتباط با مشتری موضوع : اقتصادی نویسنده : مهدی لطفی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت ارتباط با...

مدل کسب و کار شما

مدل کسب و کار شما

عنوان اثر : مدل کسب و کار شما موضوع : اقتصادی نویسنده : تیم کلارک سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدل کسب و کار...

میلیاردر جوان

میلیاردر جوان

عنوان اثر : میلیاردر جوان موضوع : اقتصادی نویسنده : علی رضایی سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! میلیاردر...

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

عنوان اثر : مدیریت بازاریابی موضوع : اقتصادی نویسنده : فیلیپ کاتلر سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت...

اصول بازاریابی

اصول بازاریابی

عنوان اثر : اصول بازاریابی موضوع : اقتصادی نویسنده : فیلیپ کاتلر سال نشر : ۱۳۸۸ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! اصول...

مالیه عمومی

مالیه عمومی

عنوان اثر : مالیه عمومی موضوع : اقتصادی نویسنده : کامران فقیهی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مالیه...