آرشیو "اقتصادی"

نقش مناطق آزاد تجارتی

نقش مناطق آزاد تجارتی

عنوان اثر : نقش مناطق آزاد تجارتی نویسنده : ژاله شادی طلب سال نشر : ۱۳۷۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! نقش مناطق آزاد...

مدل سرآمدی EFQM

مدل سرآمدی EFQM

عنوان اثر : مدل سرآمدی EFQM نویسنده : برنار ماری کلتِس ترجمه : محمود مسعودی سال نشر : ۱۳۸۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدل سرآمدی...

فرایند صنعتی شدن و ایجاد نظم علمی

فرایند صنعتی شدن و ایجاد نظم علمی

عنوان اثر : فرایند صنعتی شدن و ایجاد نظم علمی نویسنده : ابراهیم فیوضات سال نشر : ۱۳۷۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فرایند صنعتی شدن و ایجاد نظم...

فرا سوی سرمایه

فرا سوی سرمایه

عنوان اثر : فرا سوی سرمایه نویسنده : ایستیوان میزاروش ترجمه : مرتضی محیط سال نشر : ۱۳۷۶ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فرا سوی...

ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک

ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک

عنوان اثر : ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت ریسک نویسندگان: رضا شمس مجد، محمد مهدی مرتهب سال نشر : ۱۳۸۶ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! ارایه الگویی جهت بررسی و مدیریت...

چگونه یک ویزیتور حرفه‌ای شویم؟

چگونه یک ویزیتور حرفه‌ای شویم؟

عنوان اثر : چگونه یک ویزیتور حرفه‌ای شویم؟ نویسنده : مهندس مجتبی عرب زاده ترجمه : محمود مسعودی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! چگونه یک ویزیتور حرفه‌ای...

توسعه صنعت کشتی سازی

توسعه صنعت کشتی سازی

عنوان اثر : توسعه صنعت کشتی سازی موضوع : مطالعه بازار جهانی و روند توسعه صنعت در کشورهای پیشرو نویسنده : روزبه پناهی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! توسعه صنعت کشتی...

تفکّر استراتژیک

تفکّر استراتژیک

عنوان اثر : تفکّر استراتژیک نویسنده : امیر سالار ونکی سال نشر : ۱۳۶۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تفکّر...

مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت بازاریابی و فروش

عنوان اثر : مدیریت بازاریابی و فروش نویسنده : علی آزادگان سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت بازاریابی و...

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

عنوان اثر : تحقیقات بازاریابی نویسنده : علی آزادگان سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تحقیقات...