پربازدیدهای این دسته

آرشیو "اقتصادی"

کتاب “مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی”

کتاب “مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی”

عنوان اثر : "مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی" نویسندگان : سید حمید رضا عظیمی سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مدیریت در کسب و کارهای...

کتاب “آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار” – جلد دوم

کتاب “آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار” – جلد دوم

عنوان اثر : "آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار" - جلد دوم نویسنده : رضا فریدون نژاد سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار" - جلد...

کتاب “راهی به سوی بردگی”

کتاب “راهی به سوی بردگی”

عنوان اثر : "راهی به سوی بردگی" نویسندگان : ریدرز دایجست مترجم : نشر راتلج سال نشر : ۱۳۲۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "راهی به سوی...

کتاب “آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار”

کتاب “آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار”

عنوان اثر : "آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار" نویسندگان : گروه تحصیلى ادارى مالى سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "آشنایی با طرح های توجیهی کسب و...

کتاب “مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار تورم”

کتاب “مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار تورم”

عنوان اثر : "مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار تورم" نویسنده : علیرضا عاشورزاده سال نشر : ۱۳۸۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مبانی علمی و استدلال‌های طرح مهار...

کتاب “حسابدارى عملى”

کتاب “حسابدارى عملى”

عنوان اثر : حسابدارى عملى نویسندگان : گروه تحصیلى ادارى مالى سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "حسابدارى...

کتاب “تکنیک‌های قدرتمند فروش”

کتاب “تکنیک‌های قدرتمند فروش”

عنوان اثر : تکنیک‌های قدرتمند فروش نویسنده : حسن قلی زاده سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "تکنیک‌های قدرتمند...

کتاب “حساب‌داری پیشرفته ۲”

کتاب “حساب‌داری پیشرفته ۲”

عنوان اثر : حساب‌داری پیشرفته ۲ نویسنده : نوید برومند سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "حساب‌داری پیشرفته...

کتاب “هر آنچه از بیمه باید بدانید”

کتاب “هر آنچه از بیمه باید بدانید”

عنوان اثر : هر آنچه از بیمه باید بدانید نویسنده : برایان اوس ترجمه : رسول بنیامینی سال نشر : ۱۳۹۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "هر آنچه از بیمه باید...

کتاب “۳ گام تا ورود به دنیای گاوها و خرس‌ها”

کتاب “۳ گام تا ورود به دنیای گاوها و خرس‌ها”

عنوان اثر : ۳ گام تا ورود به دنیای گاوها و خرس‌ها نویسنده : تیم بورسینیس سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "۳ گام تا ورود به دنیای گاوها و...