آرشیو "اقتصادی"

کتاب “تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت”

کتاب “تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت”

عنوان اثر : "تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت" نویسنده : رولاند اوزاسکی مترجم : شاهین جوادی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "تدوین و اجرای سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده...

کتاب “طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی”

کتاب “طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی”

عنوان اثر : "طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی" نویسنده : مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی سال نشر : ۱۳۸۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات...

کتاب “راه دشوار پیروزی”

کتاب “راه دشوار پیروزی”

عنوان اثر : "راه دشوار پیروزی" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "راه دشوار...

کتاب “مدیریت هزینه‌های عمومی”

کتاب “مدیریت هزینه‌های عمومی”

عنوان اثر : "مدیریت هزینه‌های عمومی" نویسنده : دنیل توماسی مترجم : دکتر محمد قاسمی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مدیریت هزینه‌های...

کتاب “چهار راه پول‌سازی”

کتاب “چهار راه پول‌سازی”

عنوان اثر : "چهار راه پول‌سازی" نویسنده : رابرت کیوساکی مترجم : سمانه فلاح سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "چهار راه...

کتاب “هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید”

کتاب “هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید”

عنوان اثر : "هوش مالی یک میلیاردر را داشته باشید" نویسنده : رابرت کیوساکی مترجم : سمانه فلاح سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "هوش مالی یک میلیاردر را داشته...

کتاب “کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان”

کتاب “کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان”

عنوان اثر : "کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان" نویسنده : هادی زارعی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش...

کتاب “گنج پنهان”

کتاب “گنج پنهان”

عنوان اثر : "گنج پنهان" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "گنج...

کتاب “مدیریت راهبردی عملکرد”

کتاب “مدیریت راهبردی عملکرد”

عنوان اثر : "مدیریت راهبردی عملکرد" نویسنده : دکتر مهدی مرتضوی سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مدیریت راهبردی...

کتاب “رازهای تبلیغات”

کتاب “رازهای تبلیغات”

عنوان اثر : "رازهای تبلیغات" نویسنده : کوروش حمیدی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "رازهای...