آرشیو "اقتصادی"

تفکّر استراتژیک

تفکّر استراتژیک

عنوان اثر : تفکّر استراتژیک نویسنده : امیر سالار ونکی سال نشر : ۱۳۶۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تفکّر...

مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت بازاریابی و فروش

عنوان اثر : مدیریت بازاریابی و فروش نویسنده : علی آزادگان سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت بازاریابی و...

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

عنوان اثر : تحقیقات بازاریابی نویسنده : علی آزادگان سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تحقیقات...

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان اثر : مدیریت ارتباط با مشتری نویسنده : علی آزادگان سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت ارتباط با...

انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی

عنوان اثر : انقلاب صنعتی نویسنده : تامس اشتن ترجمه : احمد تدین سال نشر : ۱۳۸۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! انقلاب...

چراغ جادوی پدر پولدار

چراغ جادوی پدر پولدار

عنوان اثر : چراغ جادوی پدرپولدار نویسنده : رابرت کیوساکی ترجمه : ابوالفضل طاهریان ریزی سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! چراغ جادوی پدر...

بازارهای مالی و پولی بین الملل

بازارهای مالی و پولی بین الملل

عنوان اثر : بازارهای مالی و پولی بین الملل موضوع : اقتصادی نویسنده : مرتضی علی یگانه سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! بازارهای مالی و پولی بین...

نقد نامه مدیریت

نقد نامه مدیریت

عنوان اثر : نقد نامه مدیریت موضوع : اقتصادی نویسندگان : بهروز دری و پیمان دلسیناء سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! نقد نامه...

جهانی بدون فقر

جهانی بدون فقر

عنوان اثر : جهانی بدون فقر موضوع : اقتصادی نویسنده : دکتر محمد یونس مترجمان: علی تیماجی، امیلیا فنائیان، نرگس رحمتی، نگین میرحسینی، تاتیانا موهبتی، گلنار عارفی، ماندانا کمالی سروستانی، شیدرخ قنبرپور، لیال اعالپور و...

فساد اداری؛ زمینه‌ها و راهبردها

فساد اداری؛ زمینه‌ها و راهبردها

عنوان اثر : فساد اداری؛ زمینه‌ها و راهبردها موضوع : اقتصادی نویسنده : حسن عابدی جعفری سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فساد اداری؛ زمینه‌ها و...