آرشیو "اقتصادی"

کتاب “راه اندازی کسب‌وکار امروزی”

کتاب “راه اندازی کسب‌وکار امروزی”

عنوان اثر : "راه اندازی کسب‌وکار امروزی" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "راه اندازی کسب‌وکار...

کتاب “رهنمای جامع تهیه و تدارک الکترونیکی کالا”

کتاب “رهنمای جامع تهیه و تدارک الکترونیکی کالا”

عنوان اثر : "رهنمای جامع تهیه و تدارک الکترونیکی کالا" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "رهنمای جامع تهیه و تدارک الکترونیکی...

کتاب “اقتصاد جهانی؛ عدالت جهانی”

کتاب “اقتصاد جهانی؛ عدالت جهانی”

عنوان اثر : "اقتصاد جهانی؛ عدالت جهانی" نویسنده : جورج دمارتینو مترجم : مؤسسه موج سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "اقتصاد جهانی؛ عدالت...

کتاب “نقش در حال تحول پارلمان‌ها در فرایند بودجه”

کتاب “نقش در حال تحول پارلمان‌ها در فرایند بودجه”

عنوان اثر : "نقش در حال تحول پارلمان‌ها در فرایند بودجه" نویسنده : افشین خاکباز سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "نقش در حال تحول پارلمان‌ها در فرایند...

کتاب “مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا”

کتاب “مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا”

عنوان اثر : "مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا" نویسنده : آنتون استپهون مترجم : اصلان قودجانی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مقدمه‌ای بر اقتصاد...

کتاب “نوپای ناب”

کتاب “نوپای ناب”

عنوان اثر : "نوپای ناب" موضوع : کارآفرینی نویسنده : اریک ریز مترجمان : محمد جواد احمدپور و سید علی فاطمی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "نوپای...

کتاب “تأثیر تعرفه‌ها در واردات”

کتاب “تأثیر تعرفه‌ها در واردات”

عنوان اثر : "تأثیر تعرفه‌ها در واردات" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "تأثیر تعرفه‌ها در...

کتاب “شکست تجاری”

کتاب “شکست تجاری”

عنوان اثر : "شکست تجاری" نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "شکست...

کتاب “پایان فقر”

کتاب “پایان فقر”

عنوان اثر : "پایان فقر" نویسنده : جعفری شاس سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "پایان...

کتاب “سیاست اقتصادی عمومی”

کتاب “سیاست اقتصادی عمومی”

عنوان اثر : "سیاست اقتصادی عمومی" نویسنده : اوتمار ایسینگ مترجم : دکتر هادی صمدی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "سیاست اقتصادی...