آرشیو "اقتصادی"

کار و پیشه و پول

کار و پیشه و پول

عنوان اثر : کار و پیشه و پول موضوع : اقتصادی نویسنده : احمد کسروی سال نشر : ۱۳۲۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! کار و پیشه و...

بازاریابی در خرطوم فیل

بازاریابی در خرطوم فیل

عنوان اثر : بازاریابی در خرطوم فیل موضوع : اقتصادی نویسنده : حسین مجدفر سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! بازاریابی در خرطوم...

زبان تخصصی حسابداری

زبان تخصصی حسابداری

عنوان اثر : زبان تخصصی حسابداری موضوع : اقتصادی نویسنده : فیرویز کردی سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! زبان تخصصی...

۷ استراتژی افزایش فروش

۷ استراتژی افزایش فروش

عنوان اثر : ۷ استراتژی افزایش فروش موضوع : اقتصادی نویسنده : محمد رضا حمیدی سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! ۷ استراتژی افزایش...