پربازدیدهای این دسته

آرشیو "هنر و ادبیات"

هنر نمایش نویسی جنگ

هنر نمایش نویسی جنگ

عنوان اثر : هنر نمایش نویسی جنگ نویسنده : داوید لسکو ترجمه : نادعلی همدانی سال نشر : ۱۳۱۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! هنر نمایش نویسی...

گرونددتئوری برساختی

گرونددتئوری برساختی

عنوان اثر : گرونددتئوری برساختی نویسنده : کتی چارمز ترجمه : حمید رضا قوچانی سال نشر : ۱۳۹۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! گرونددتئوری...

فرهنگ و برنامه‌ریزی

فرهنگ و برنامه‌ریزی

عنوان اثر : فرهنگ و برنامه‌ریزی نویسنده : سیمون آبرام ترجمه : محمد خانی سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! فرهنگ و...

بازیگری سینما

بازیگری سینما

عنوان اثر : بازیگری سینما نویسنده : مایکل کین سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! بازیگری...

مسائل زیبایی شناسی و هنر

مسائل زیبایی شناسی و هنر

عنوان اثر : مسائل زیبایی شناسی و هنر نویسنده : نیکلای سیلایف سال نشر : ۱۳۵۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مسائل زیبایی شناسی و...

صناعت مختصر ادبی

صناعت مختصر ادبی

عنوان اثر : صناعت مختصر ادبی نویسنده : یعقوب سلامت مضمون : تحقیقی برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! صناعت مختصر...

پایان یک عمر

پایان یک عمر

عنوان اثر : پایان یک عمر نویسنده : آرتور میلر نقاش : جوزف هرش برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! پایان یک...

خوش نویسی نوین

خوش نویسی نوین

عنوان اثر : خوش نویسی نوین نویسنده : ابراهیم قدردان سال نشر : ۱۳۸۸ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! خوش نویسی...

همه افتادگان

همه افتادگان

عنوان اثر : همه افتادگان نویسنده : ساموئل بکت مترجم : نجف دریابندری برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! همه...

گلچین نظم و نثر

گلچین نظم و نثر

عنوان اثر : گلچین نظم و نثر نویسنده : یعقوب سلامت سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! گلچین نظم و...