پربازدیدهای این دسته

آرشیو "اجتماعی"

تفاوت‌های زنان و مردان

تفاوت‌های زنان و مردان

عنوان کتاب : تفاوت‌های زنان و مردان موضوع : اجتماعی نویسنده : فاطمه شعیبی سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تفاوت‌های زنان و...

مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی

عنوان کتاب : مهندسی اجتماعی موضوع : اجتماعی نویسنده : پویا دانشمند نگارش : ۱۳٨٧ سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مهندسی...

سبک دلبستگی و روابط اجتماعی

سبک دلبستگی و روابط اجتماعی

عنوان کتاب : سبک دلبستگی و روابط اجتماعی موضوع : اجتماعی نویسنده : فاطمه شعیبی سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! سبک دلبستگی و روابط...

روش‌شناسی کیو

روش‌شناسی کیو

عنوان کتاب : روش‌شناسی کیو موضوع : اجتماعی نویسنده : علیرضا خوشگویان‌فرد سال نشر : ۱۳۸۶ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! روش‌شناسی...

روان‌شناسی مدیریت

روان‌شناسی مدیریت

عنوان اثر : روان‌شناسی مدیریت موضوع : اجتماعی نویسنده : دکتر احمد بیانی سال نشر : ۱۳۸۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! روان‌شناسی...

مقدمه‌ای بر روابط عمومی

مقدمه‌ای بر روابط عمومی

عنوان اثر : مقدمه‌ای بر روابط عمومی موضوع : اجتماعی نویسنده : زهرا کاظم پور پردازش : کتابداری و اطلاع رسانی برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! روابط...

رهنمای زندگی خانواده

رهنمای زندگی خانواده

عنوان کتاب : رهنمای زندگی خانواده موضوع : اجتماعی نویسنده : بلقیس مکیز سال نشر : ۱۳۸۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! رهنمای زندگی...

موفقیت در زندگی زناشوئی

موفقیت در زندگی زناشوئی

عنوان کتاب : موفقیت در زندگی زناشوئی موضوع : اجتماعی نویسنده : دکتر دیوید میس ناشر : ط. میکاییلیان برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! موفقیت در زندگی...

مدیریت دانش

مدیریت دانش

عنوان کتاب : مدیریت دانش موضوع : اجتماعی نویسندگان : دکتر سید علی اکبر احمدی و علی صالحی ناشر : علی صالحی برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت...

شیوۀ سخنرانی موثر و فن بیان

شیوۀ سخنرانی موثر و فن بیان

عنوان اثر : شیوۀ سخنرانی موثر و فن بیان موضوع : اجتماعی نویسنده :  ایرج هاشمی ناشر : ایرج هاشمی برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! شیوۀ سخنرانی موثر و فن...