پربازدیدهای این دسته

آرشیو "اجتماعی"

کتاب “زن”

کتاب “زن”

عنوان اثر : زن نویسنده : دکتر علی شریعتی سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید...

کتاب “تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان”

کتاب “تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان”

عنوان اثر : تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان نویسنده : تقی آزادارمکی سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و...

کتاب “کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن”

کتاب “کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن”

عنوان اثر : کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن نویسنده : سید علی رحمان زاده سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جهانی...

کتاب “روش دوستیابی”

کتاب “روش دوستیابی”

عنوان اثر : روش دوستیابی نویسنده : سیدمحمد حیدری سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! روش...

کتاب “خاطرات یک دیوانه تمام عیار”

کتاب “خاطرات یک دیوانه تمام عیار”

عنوان اثر : خاطرات یک دیوانه تمام عیار! نویسنده : سعید بهزادی سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! خاطرات یک دیوانه تمام...

کتاب “جامعه شناسی اینترنت”

کتاب “جامعه شناسی اینترنت”

عنوان اثر : جامعه شناسی اینترنت نویسنده : مهدی اختر محققی سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "جامعه شناسی...

کتاب “گذر از نوگرایی”

کتاب “گذر از نوگرایی”

عنوان اثر : گذر از نوگرایی موضوع :  ارتباطات و دگرگونی جامعه نویسنده : دکتر حمید مولانا مترجم: یونس شکرخواه سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! گذر از...

کتاب “امکان”

کتاب “امکان”

عنوان اثر : امکان موضوع : "سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد" نویسنده : علی سخاوتی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید...

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

عنوان اثر : آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان نویسنده : تینا شاهپوردوست سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت...

سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

عنوان اثر : سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار نویسنده : سالی کرن ترجمه : فرهاد رادپور سال نشر : ۱۳۷۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی...