آرشیو "اجتماعی"

کتاب “جامعه شناسی اینترنت”

کتاب “جامعه شناسی اینترنت”

عنوان اثر : جامعه شناسی اینترنت نویسنده : مهدی اختر محققی سال نشر : ۱۳۸۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "جامعه شناسی...

کتاب “گذر از نوگرایی”

کتاب “گذر از نوگرایی”

عنوان اثر : گذر از نوگرایی موضوع :  ارتباطات و دگرگونی جامعه نویسنده : دکتر حمید مولانا مترجم: یونس شکرخواه سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! گذر از...

کتاب “امکان”

کتاب “امکان”

عنوان اثر : امکان موضوع : "سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می توان کرد" نویسنده : علی سخاوتی سال نشر : ۱۳۹۱ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید...

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

عنوان اثر : آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان نویسنده : تینا شاهپوردوست سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت...

سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار

عنوان اثر : سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار نویسنده : سالی کرن ترجمه : فرهاد رادپور سال نشر : ۱۳۷۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی...

نوجوانی؛ عصر چالش های درونی

نوجوانی؛ عصر چالش های درونی

عنوان اثر : نوجوانی؛ عصر چالش های درونی نویسنده : میثم پاپی مطلق سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! نوجوانی؛ عصر چالش های...

کتاب نظم

کتاب نظم

عنوان اثر : نظم نویسنده : مرتضی آقاتهرانی سال نشر : ۱۳۸۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید...

مشارکت عمومی در جامعه مدنی

مشارکت عمومی در جامعه مدنی

عنوان اثر : مشارکت عمومی در جامعه مدنی نویسنده : هما هودفر ترجمه : حق‌وردیان سال نشر : ۱۳۸۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مشارکت عمومی در جامعه...

مدیریت و تنظیم وقت

مدیریت و تنظیم وقت

عنوان اثر : مدیریت و تنظیم وقت نویسنده : سالی کرن ترجمه : فرهاد رادپور سال نشر : ۱۳۷۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت و تنظیم...

توسعه اخلاقی

توسعه اخلاقی

عنوان اثر : توسعه اخلاقی نویسنده : علیرضا اسمعیل زاد سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! توسعه...