آرشیو "اجتماعی"

مدیریت و تنظیم وقت

مدیریت و تنظیم وقت

عنوان اثر : مدیریت و تنظیم وقت نویسنده : سالی کرن ترجمه : فرهاد رادپور سال نشر : ۱۳۷۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مدیریت و تنظیم...

توسعه اخلاقی

توسعه اخلاقی

عنوان اثر : توسعه اخلاقی نویسنده : علیرضا اسمعیل زاد سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! توسعه...

نوجوانی (عصر چالش های درونی)

نوجوانی (عصر چالش های درونی)

عنوان اثر : نوجوانی (عصر چالش های درونی) نویسنده : میثم پاپی مطلق ترجمه : بهروز تورانی – رحیم قاسمیان سال نشر : ۱۳۶۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! نوجوانی (عصر چالش های...

مشارکت عمومی در جامعه مدنی

مشارکت عمومی در جامعه مدنی

عنوان اثر : مشارکت عمومی در جامعه مدنی نویسنده : هما هودفر ترجمه : حق وردیان سال نشر : ۱۳۸۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! مشارکت عمومی در جامعه...

معلول

معلول

عنوان اثر : معلول نویسنده : وحید نجفی سال نشر : ۱۳۹۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید...

قبیله عشق

قبیله عشق

عنوان اثر : قبیله عشق نویسنده : عبدالرسول موسوی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! قبیله...

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان

عنوان اثر : آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت زمان نویسنده : تینا شاهپوردوست سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! آشنایی با مبانی و راهکارهای مدیریت...

چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم ؟

چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم ؟

عنوان اثر : چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم ؟ موضوع : اجتماعی نویسنده : رضا فریدون نژاد سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم...

تقلید زندگی

تقلید زندگی

عنوان کتاب : تقلید زندگی موضوع : اجتماعی نویسنده : هوشنگ موستوفی ناشر : اشراقی برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تقلید...

تفاوت‌های زنان و مردان

تفاوت‌های زنان و مردان

عنوان کتاب : تفاوت‌های زنان و مردان موضوع : اجتماعی نویسنده : فاطمه شعیبی سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! تفاوت‌های زنان و...

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • <