آرشیو "اجتماعی"

کتاب “زنان پرده نشین”

کتاب “زنان پرده نشین”

عنوان اثر : “زنان پرده نشین” نویسنده : فاطمه مرنیسی مترجم : ملیحه مغازه ای سال نشر : ۱۳۸۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید! “زنان پرده...

کتاب “راه را با پیمودنش می‌سازیم”

کتاب “راه را با پیمودنش می‌سازیم”

عنوان اثر : “راه را با پیمودنش می‌سازیم” نویسنده : پائولو فریره و مایلز هورتن مترجم : حسام حسین زاده سال نشر : ۱۳۹۴ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید! “راه را با پیمودنش...

کتاب “استقرار شریعت در مسیحیت”

کتاب “استقرار شریعت در مسیحیت”

عنوان اثر : “استقرار شریعت در مسیحیت” نویسنده : هگل مترجم : باقر پرهام سال نشر : ۱۳۶۹ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید! “استقرار شریعت در...

کتاب “روان‌شناسی شایعه”

کتاب “روان‌شناسی شایعه”

عنوان اثر : "روان‌شناسی شایعه" نویسنده : دیل کارنگی مترجم : رویا ابراهیمی پور سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید! "روان‌شناسی...

کتاب “وسایل کمکی”

کتاب “وسایل کمکی”

عنوان اثر : "وسایل کمکی" نویسنده : مصطفی سراج سال نشر : ۱۳۴۵ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "وسایل...

کتاب “مهمترین عامل موفقیت”

کتاب “مهمترین عامل موفقیت”

عنوان اثر : "مهمترین عامل موفقیت" نویسنده : فردین محمدی سال نشر : ۱۳۹۳ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "مهمترین عامل...

کتاب “روان شناسی عمومی”

کتاب “روان شناسی عمومی”

عنوان اثر : "روان شناسی عمومی" نویسنده : دیل کارنگی مترجم : رویا ابراهیمی پور سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "روان شناسی...

کتاب “نوروساینس تربیتی”

کتاب “نوروساینس تربیتی”

عنوان اثر : "نوروساینس تربیتی" موضوع : پیوند میان نوروساینس و تعلیم و تربیت نویسنده : مهسا احدیان سال نشر : ۱۳۹۲ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "نوروساینس...

کتاب “آئین سخنرانی”

کتاب “آئین سخنرانی”

عنوان اثر : "آئین سخنرانی" نویسنده : دیل کارنگی مترجم : رویا ابراهیمی پور سال نشر : ۱۳۸۷ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "آئین...

کتاب “نقش آزادی در تربیت کودکان”

کتاب “نقش آزادی در تربیت کودکان”

عنوان اثر : "نقش آزادی در تربیت کودکان" نویسنده : دکتر سید محمد حسینى بهشتى سال نشر : ۱۳۹۰ برای دانلود کتاب لینک زیر را کلیک کنید ! "نقش آزادی در تربیت...