پربازدیدهای این دسته

آرشیو "دانش"

سازگاری زنان

سازگاری زنان

خانم ها نمی خواهند برجسته به نظر آیند، ترجیح می دهند چنان با اوضاع موجود سازگار شوند که اصلا به نظر نیایند. مرتکب این اشتباه می شوند که خیال میکنند از طریق مخفی ماندن می توان به هدف رسید. شعار آنها این است: هرگز آفتابی نشو!...

حریم خصوصی هر شخص

حریم خصوصی هر شخص

همه ما با ترسیم دایره ای نامرئی به دور خود قلمرو و حریم خصوصی مان را مشخص می کنیم و اگر کسی که او را نمی شناسیم به درون آن دایره یا محدوده قدم بگذارد احساس ناراحتی می کنیم. این محدوده حریم خصوصی ماست و به شدت از آن دفاع می...

چگونه سخنران موفقی شوید ؟

چگونه سخنران موفقی شوید ؟

به من پیشنهاد شده است اندکی درباره سخنرانی برای جمع در این مقاله صحبت کنم. فکر می کنم در نظر شما این موضوع با شخصیت ارتباط داشته باشد. بنابر این هر گاه در برابر جمعی می ایستید و می خواهید برای شان حرف بزنید، احتمالاً مطالب...

تغذیه چه اثری بر اعصاب و روان دارد؟

تغذیه چه اثری بر اعصاب و روان دارد؟

بسیاری از مواد مغذی مثل ویتامین ها و مواد معدنی به صورت مستقیم عملکردهای ذهن و قدرت های شناختی که به Cognitive performance مشهورند، تاثیر می گذارند. تغذیه چه اثری بر اعصاب و روان دارد؟ گاهی دیده اید وقتی روی ناخن ها لکه های سفید...

پیام های منفی وضعیت های بدنی

پیام های منفی وضعیت های بدنی

برای توصیف پیام های صادرشده توسط کلام جسم مس توان از واژه رسوخ استفاده نمود. به این خاطر که شاید زمانی سعی کنید تا مطلبی را به طریقی به کسی بگویید یا اینکه چیزی را از او پنهان کنید، اما حقیقت سرانجام در دیدگان مخاطب رسوخ...

بهانه های کاذب در خانم ها

بهانه های کاذب در خانم ها

بسیاری از خانم ها تصمیم هایی خود فریبنده اتخاذ می کنند: گمان می کنند یک خوشی ساده و زودگذر باعث می شود سربه راه نباشند. گمان میکنند بهتر است درباره این که شوهرشان حوصله بازبینی تکالیف مدرسه فرزندشان را ندارد، با او بحث...

به سود خود فکر کنید و به موفقیت برسید

به سود خود فکر کنید و به موفقیت برسید

فرد فرد ما انسان ها تنها هستیم. بدون توجه به اینکه یک نفر ممکن است چند دوست داشته باشد، و بدون توجه به اینکه این دوستان چقدر با شما ممکن است نزدیک باشند، تغییری در این اندیشه ایجاد نمی شود. همه ما موجودی از آن خود و منحصر به...

از میان برداشتن عادات فکری بد

از میان برداشتن عادات فکری بد

شما باید از بسیاری از عادات فکری خود دست بشویید. علت عادت کردن به این انگاره های فکری این است که مدت طولانی اجازه داده اید این اندیشه ها بر زندگی شما حکومت کنند. اینکه سالها فکر کرده اید موضوع یا مطلبی حقیقت دارد، دلیل بر...

احساس خشنودی از زندگی

احساس خشنودی از زندگی

آیا تاکنون به این نکته توجه کرده اید که وقتی خوشحال هستید، تمام دنیا به نظرتان بهتر از آنچه که هست جلوه می کند. هیچ چیز تغییر نکرده مگر زاویه دید و نحوه برداشت شما از مسائل. دقیقا چه چیزی موجب خوشحالی شما می شود؟ پول؟ یگ...

5 نکته در مورد افراد ثروتمند که افراد طبقه متوسط با آن آشنا نیستند

5 نکته در مورد افراد ثروتمند که افراد طبقه متوسط با آن آشنا نیستند

بعضی از افراد با وضع مالی متوسط یا پایین نسبت به افراد پولدار حس خشم و غضب دارند به خصوص بعد از چند دهه کار سخت و بدون هیچ پیشرفتی نسبت به روز شروع، خیلی راحت است که فکر کنیم آنها که هزار برابر درآمد بیشتری بازحمتی به مراتب...