اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز روستایی هرات، از کمک ۳۷ میلیون افغانی مستفید شدند.

 

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفته که این قرضه‌ها به هدف ایجاد شغل و حمایت از افراد آسیب‌پذیر به کشاورزان و ساکنان روستاها توزیع می‌گردد.

وی افزوده که مهاجرین عودت کننده به کشور نیز شامل این برنامه وزارت احیاء و انکشاف دهات شده و بخش بزرگی از این کمک‌ها به آنان اختصاص داده شده است.

بر بنیاد اظهارات وی این کمک‌ها از سوی برنامه صنایع روستایی و زراعتی وزارت احیاء و انکشاف دهات صورت گرفته است.

به گفته آقای فرهاد، در گذشته تنها شوراها در سطح ولسوالی‌های ولایت هرات تحت پوشش این برنامه قرار داشتند اما در این مرحله این کمک‌ها به کشاورزان و ساکنان ولسوالی‌ها نیز توزیع می‌شود.

برنامه قرضه‌دهی وزارت احیاء و انکشاف دهات برای تمام ولایت‌های کشور در نظر گرفته شده است که در مرحله دوم، پنج ولایت به شمول هرات شامل این برنامه هستند.

در حال حاضر ۱۲۰ شورا در سطح چهار ولسوالی ولایت هرات تحت پوشش این برنامه قرار دارد.

 

بیشتر بخوانید:

توزیع 37 میلیون افغانی به کشاورزان به منظور ایجاد شغل در هرات

توزیع ۳۷ میلیون افغانی به کشاورزان به منظور ایجاد شغل در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: