ده ها تن از کارمند بخش سرسبزی و تنظیف شهرداری هرات برای دومین روز دست به اعتراض زدند.

 

معترضان  از آنچه پرداخت نشدن حقوق اضافه کاری هفت ماهه شان عنوان می کنند، به رسم اعتراض دروازه شهرداری هرات را به روی مراجعین بسته کردند.

این کارمندان که از دیروز دست به اعتراض زده اند، می گویند تا زمانی که به خواسته های شان پاسخ مثبت داده نشود، به اعتراض شان ادامه خواهند داد.

رییس شورای ولایتی و فرماندهی پولیس هرات نیز در جمع معترضان حضور یافته و برای شان وعده و نوید های دادند.

کامران علیزایی رییس شورای ولایتی از معترضان خواست تا ۱۰ روز برای برطرفی این مشکل، به او مهلت بدهند.

رییس شورای ولایتی هرات گفته که این موضوع را خودش پیگیری خواهد کرد.

او از اعتراض کننده گان خواست تا اجرا شدن خواست شان، دست از اعتراض برداشته و به وظایف خود ادامه دهند.

 

بیشتر بخوانید:

اعتراض کارمندان شهرداری وارد دومین روز شد

اعتراض کارمندان شهرداری وارد دومین روز شد

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: