فعالان مدنی هرات قطع خدمات برخی شبکه‌های مخابراتی را در برخی از ولسوالی‌های این ولایت نگران کننده عنوان می‌کنند.

 

سید اشرف سادات، یکی از فعالان مدنی هرات گفته است که توقف خدمات مخابراتی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت در شب شهروندان را با مشکلات اجتماعی و امنیتی مواجه ساخته است.

ولسوالی های غوریان، کهسان، کرخ، پشتون زرغون و اوبه ولسوالی‌هایی اند که خدمات مخابراتی در طول شب در آنجا قطع میباشد

به باور برخی آگاهان امور سیاسی اهدافی چون  اقتصادی، سیاسی، و استخباراتی کشورهای منطقه و جهان و قدرت نمایی پیکارجویان می تواند پشت سر قطع سازی خدمات مخابراتی در ولسوالی‌های هرات باشد.

عبدالقادر کامل، آگاه سیاسی گفت: « قطع خدمات شبکه‌های مخابراتی در ولسوالی‌های هرات یک تهدید جدی امنیتی می‌باشد».

در همین حال، نظارت‎های شورای ولایتی هرات نیز نشان می‌دهد که قطع خدمات مخابراتی در این ولسوالی‌ها بخاطر تهدیدات پیکارجویان طالب بوده است.

محمد سردار بهادری، عضو شواری ولایتی هرات می‌گوید که پیکارجویان طالب شب هنگام در برخی از ولسوالی‌های هرات حضور دارند.

در همین حال اداره محلی هرات که ریاست شواری نظامی این ولایت را نیز به عهده دارد از برنامه‌های جدی اش جهت تامین امنیت و ارائه خدمات مخابراتی در ولسوالی‌ها سخن می‌زند.

 

بیشتر بخوانید:

فعالان مدنی هرات قطع خدمات مخابراتی را یک تهدید می‌خوانند

فعالان مدنی هرات قطع خدمات مخابراتی را یک تهدید می‌خوانند

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: