شماری از فعالان مدنی در هرات عقیده دارند که در گذشته هیچ زنی در شورای عالی صلح حضور نداشته اما حالا در مرکز و ولایات زنان در این شوارها نقش مهمی دارند.

 

«غلام فاروق راسب» فعال مدنی هرات در مصاحبه با تلویزیون چکاد گفت که زنان در افغانستان همواره قربانی خشونت و جنگ ها بوده و جایگاه اصلی زنان به آنان داده نشده است.

وی افزود که در گذشته زنان زیادی قربانی خشونت بودند اما با دادخواهی هایی که از سوی این قشر صورت گرفته، ۲۰ درصد از زنان در شورای عالی صلح توانستند که سهم بگیرند و نقش موثر ایفاء نمایند.

براساس گفته های آقای راسب، در حال حاضر ۴ زن در ولایت هرات در شورای عالی صلح و کمیته‌های صلح ولایتی حضور دارند.

در عین حال «حسینه نیکزاد» مسئول دفتر ساحوی شبکه زنان افغان در حوزه غرب کشور، ابراز امیدواری می‌کند که زنان در آینده در روند صلح نقش بیشتری  داشته باشند.

 

بیشتر بخوانید:

زنان در کمیته شورای صلح هرات نقش موثری دارند

زنان در کمیته شورای صلح هرات نقش موثری دارند