موضوع: نقش شهروند خبرنگاران و جوانان برای تامین صلح

 

مهمانان :

یماء امینی – مسئول دارالنشای کمیته صلح ولایتی هرات

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :