وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، امروز سه شنبه ۱۵ جوزا قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی را با شورا های انکشافی ۲۱ ولایت کشور به امضا رساند.

 

«مجیب الرحمن کریمی» وزیر احیا و انکشاف دهات در مراسم امضای این قرار دادها گفت که نزدیک به ۱۷ میلیون نفر در افغانستان نیاز به دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارند که در حدود ۶۳ درصد مردم را تشکیل میدهند.

وی افزود که از این رقم ذکر شده، ۵۳ درصد آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که در روستاها زندگی می‌کنند.

کریمی اذعان داشت که این پروژه‌های انکشافی در ولایت‌های کابل، خوست، بلخ، بادغیس، جوزجان، سمنگان، پنجشیر، تخار، غزنی، پروان، غور، بدخشان، ننگرهار، بامیان، دایکندی، هلمند، زابل، پکتیا، فاریاب، قندهار و نورستان تطبیق می‌شوند.

وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت: هزینه مجموعی پروژه‌های که با شوراهای انکشافی به امضا رسیده بیش از ۲۴۰ میلیون افغانی بوده که از جانب وزارت مالیه و یونیسف  تمویل می‌شود .

او  تصریح کرد که پروژه‎های که امروز قرار داد آنها با شورا های انکشافی به امضا رسید شامل، حفر چاه های آب آشامیدنی، ساخت شبکه های آبرسانی، اعمار ذخایر آب آشامیدنی و اعمار کانال آبیاری می‌باشد .

به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات این پروژه‎‌ها در حدود ۱۷۶  هزار روز کاری ایجاد کرده و بیش از ۲۲ هزار خانواده از این پروژه ها مستفید خواهند شد.

قابل ذکر است که این پروژه ها در چهار چوب برنامه آبرسانی، آبیاری و حفظ الصحه محیطی تطبیق میشود.

 

بیشتر بخوانید:

امضای قرار داد 99 پروژه انکشافی در 21 ولایت افغانستان

امضای قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی در ۲۱ ولایت افغانستان

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: