فردی در هرات به ظن تهدید قتل مادر و همسرش بازداشت شد

فردی در هرات به ظن تهدید قتل مادر و همسرش بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :