غنی: بخاطر تامین امنیت روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده‌است

غنی: بخاطر تامین امنیت روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده‌است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :