شمار قربانیان رویداد خونین کابل به 57 تن رسید

شمار قربانیان رویداد خونین کابل به ۵۷ تن رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :