شمار قربانیان رویداد خونین کابل به 31 تن رسید

شمار قربانیان رویداد خونین کابل به ۳۱ تن رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :